ua | ru

Ваги електронні підлогові вибухобезпечні, палетні вибухобезпечні, товарні вибухобезпечні

Наша компанія пропонує різні моделі вибухозахисних ваг. Всі вибухозахисні ваги відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки.

  • Ваги електронні підлогові вибухозахисні;
  • Ваги електронні палетні вибухобезпечні;
  • Ваги електронні товарні вибухобезпечні.


На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність, зазначені вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0 і ГОСТ 22782.5 і їм присвоєна слідуюча маркіровка вибухозахисту:

  • ExiaIIC;
  • ExibIIB;
  • 1ExibIIbT4;

Сторінка на стадії розробки.

З усіх питань звертатися в відділ продажів: Тел. 044-38-39-689

 

ГОСТ 22782.5-78 Електроустаткування вибухозахищене з видом вибухозахисту «Іскробезпечні ЕЛЕКТРИЧНА ЛАНЦЮГ» ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ.
завантажити документ>>>


 

ГОСТ 12.2.007.0-75. ВИРОБИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.
завантажити документ>>>


Розрахунок і визначення категорій приміщень і будинків по вибухонебезпечності та пожежної небезпеки

  Розрахунок категорій будівель і приміщень виробничого та складського призначення за вибухопожежною та пожежною небезпекою проводиться на підставі нормативного документа СП 12.13130.2009 Звід правил «Визначення категорій приміщень, будинків і зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».

Даними документами встановлюється методика розрахунків категорій будівель і приміщень, підсумком яких стає присвоєння приміщень категорій (А, Б, В1-В4, Г, Д), а будівлям (А, Б, В, Г, Д). У ході розрахунку проводиться послідовна перевірка на приналежність приміщення або будівлі до певної категорії - від вищої (А) до нижчої Д.

З розрахунками категорій будівель і приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки пов'язано визначення класів зон за ПУЕ.

Основним нормативним документом для визначення класів зон є Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). Даним документом визначаються наступні класи зон: вибухонебезпечні (В-I, В-Іа, В-Іб, В-Іг, В-II, В-ІІа) і пожежонебезпечні (П-I, П-II, П-ІІа, П-III).